محققان مایکروسافت توسط ویندوز آژور قادر به پیش بینی ازدحام ترافیک شبکه هستند

ویندوز آژور

مایکروسافت با همکاری دانشگاه فدرال میناس گرایس برزیل در حال تحقیق در خصوص مشکلات ترافیک شبکه است، طی مطالعات و تحقیقات اخیر محققان این کمپانی قادر خواهند بود توسط ویندوز آژور ازدحام ترافیک شبکه را پیش بینی کنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت