خیره شدن به نمایشگرها باعث نزدیک بینی و تضعیف چشم نمی‌ شود

خیره شدن به نمایشگرها باعث نزدیک بینی و تضعیف چشم نمی‌ شود

در سال‌های اخیر مدت زمان پشت میز نشینی افراد و خیره شدنشان به صفحه‌ی نمایشگر افزایش یافته است، در همین راستا محققان دانشگاه اوهایو نتایج جالبی را پس از ۲۰ سال تحقیق و مطالعه منتشر کرده‌اند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت