جنبش هشتگ؛ راهکاری #قدرتمند یا #بی‌فایده؟

هشتگ

افراد و سازمان‌ها با استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند به گسترش و آگاهی‌ بخشی در خصوص ایده‌های خود پرداخته و پشتیبانی و حمایت مورد نیاز برای مقاصد خود را در سطحی بی‌سابقه بدست آورند. جنبش‌های اعتراضی و حمایتی در زمینه‌های سیاسی، مقابله با نژادپرستی، ضدیت با خشونت و جنگ از این دست هستند. اما آیا اینگونه کنش‌های مجازی به واقع تاثیری در دنیای واقعی پیرامون ما دارند؟ یا تنها کارکرد نهایی آن‌ها، آسوده کردن وجدان کاربران شبکه‌های اجتماعی است؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت