زومجی: بهترین بازی های سال ۱۳۹۳ از نگاه منتقدین (بخش اول)

بهترین بازی های سال ۱۳۹۳ از نگاه منتقدین

یک سال دیگر گذشت و بازی‌های بزرگ و کوچک بسیاری منتشر شدند. بعضی از آن‌ها فراتر از انتظار ظاهر شدند و در عین گم‌نامی به موفقیت رسیدند و بعضی دیگر نیز همه را ناامید کردند. زومجی در سلسله مقالاتی، بهترین بازی‌های سال ۱۳۹۳ از نگاه منتقدین را معرفی کرده است که بخش اول آن امروز منتشر شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت