۱۵ فروردین: سالگرد مرگ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی

 ارنست کلادنی

۸۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۴ آوریل سال ۱۹۳۲ ویلهلم اوستوالد شیمیدان سرشناس آلمانی فوت کرد. شهرت وی بخاطر فعالیت‌های علمی‌اش بر روی کاتالیزوها و تعادل‌های شیمیایی است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل شیمی سال ۱۹۰۹ به وی تعلق گرفته است. از او به عنوان یکی از پایه گذاران علم شیمی فیزیک یاد می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت