۱۴ فروردین: سالگرد ارنست کلادنی فیزیکدان سرشناس آلمانی

 ارنست کلادنی

۱۸۸ سال پیش در چنین روزی یعنی ۳ آوریل سال ۱۸۲۷، ارنست کلادنی – دانمشند سرشناس آلمانی متولد شد. از وی به عنوان پدر علم صوتشناسی و همچنین پدر علم مطالعه شهاب‌سنگ ها یاد می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت