دروغ یا واقعیت؛ تصویر سه مجری Top Gear از بنر وب‌سایت این برنامه‌ی تلویزیونی حذف شد

دروغ یا واقعیت؛ تصویر سه مجری Top Gear از بنر وب‌سایت این برنامه‌ی تلویزیونی حذف شد

هنوز مشخص نیست که آیا اقدام وب‌سایت تاپ‌گیر در مورد حذف تصویر سه مجری این برنامه‌ مربوط به دروغ اول آوریل است یا خیر، اما به هر صورت، اقدام به چنین کاری این موضوع را مطرح می‌کند که هر سه مجری از تاپ گیر کنار گذاشته شده‌‌اند. به جای سه مجری این برنامه هم‌اکنون تصویری از استیگ ناشناخته روی تصویر بنر قرار گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت