نسخه برعکس سایت گوگل راه اندازی شد

com.google

گوگل در زمینه دروغ اول آوریل بسیار فعال بوده و امسال نیز چند موضوع جالب را برای این روز تدارک دیده است. در همین راستا نسخه‌ی برعکس سایت گوگل نیز راه اندازی شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت