همگام با پیشروان: آیا چکش گداخت هسته‌‌ای می تواند پاسخی بر نیاز بشر به انرژی باشد؟

همگام با پیشروان: آیا چکش گداخت هسته‌‌ای می تواند پاسخی بر نیاز بشر به انرژی باشد؟

این بار همراه می‌شویم با مایکل لابرگ تا داستان او را از رسیدن از ساخت چاپگرها به راکتورهای گداخت هسته‌‌ای با هم بشنویم. لابرگ شرکتی راه اندازی کرده که با استفاده از روش خاصی می‌خواهد راکتورهای همجوشی هسته‌‌ای را از حیطه‌ی علم صرف بیرون آورده و تبدیل به فناوری عملی و با بازدهی مناسب کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت