تماشا کنید: گوگل اسمارت باکس را برای اینباکس معرفی کرد

اسمارت باکس گوگل

تا چند سال پیش که سرویس ایمیل فراگیر نشده بود، همه ما از اداره پست برای ارسال نامه به یکدیگر کمک می‌گرفتیم. پست سرویسی محبوب بود که با آمدن فناوری ایمیل تا حد زیادی لطمه خورد اما هنوز هم نامه‌های فیزیکی طرفداران خاص خود را دارند. توجه گوگل نیز اخیرا به سمت نامه‌های فیزیکی جلب شده است!

دنیای فناوری – زومیت – زومیت