یک طرح، یک نگاه: مسیری از جنس نور

طرحی مناسب رفت و آمد های شبانه

بسیاری از افراد تنها روشنایی محیط را مورد توجه قرار می‌دهند، اما گروهی زیبایی، نورپردازی جادویی و حتی خلاقیت به کار رفته در محصولات روشنایی را نیز مد نظر قرار داده و به دنبال تفاوت و تازگی هستند. اکنون لامپی طراحی شده است که هم به مسیرهای تاریک نور بخشیده و هم نمایی رویایی به محیط می‌افزاید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت