تصاویر فاش شده جدید از قاب جی ۴ انحنای بدنه این تلفن را تایید می‌کنند

تصاویر فاش شده جدید از قاب جی 4 انحنای بدنه این تلفن را تایید می‌کنند

تصاویر فاش شده از قاب تلفن جی ۴ نشان می‌دهد که این تلفن همچون جی فلکس کمی انحنا خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که بدنه آن انعطاف‌پذیر نیز هست یا خیر.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت