تماشا کنید: بوئینگ پتنت مربوط به سپر کمان الکترومغناطیس را به نام خود ثبت کرد

تماشا کنید: بوئینگ پتنت مربوط به سپر کمان الکترومغناطیس را به نام خود ثبت کرد

بوئینگ پتنت مربوط به نیروی میدانی را به نام خود ثبت کرد. شاید از خود بپرسید که نیروی میدانی چیست؟ نیروی میدانی کمانی الکترومغناطیس است که با وارد کردن شوک تضعیف کننده، نیروی انواع اشیا نفوذی و موج انفجار را دفع می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت