۱۰ فروردین: سالگرد مرگ فیلیپ شووالتر هنچ پزشک و دانشمند آمریکایی

فیلیپ شووالتر هنچ

 ۵۰ سال پیش در چنین روزی یعنی ۳۰ مارچ سال ۱۹۶۵ دکتر فیلیپ شووالتر هنچ – پزشک سرشناس آمریکایی دیده از جهان فروبست. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر کشف هورمون کورتیزون است که بخاطر این کشف و بکارگیری آن برای درمان بیماری رماتیسم مفصلی جایزه نوبل پزشکی سال ۱۹۵۰ را دریافت کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت