اوبر برای ادامه فعالیت خود در آلمان مجوز تاکسیرانی می‌گیرد

Uber

در گذشته دادگاهی در فرانکفورت با صدور حکمی فعالیت‌های گروه آمریکایی اوبر، فعال در زمینه کرایه اتومبیل با راننده برای گردشگران را ممنوع اعلام کرده بود. اکنون به نظر می‌رسد اوبر تصمیم گرفته با پرداخت حق مجوز تاکسیرانی، فعالیت خود در آلمان را از سر گیرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت