۹ فروردین: زادروز ژوزف هوتون تیلور اختر فیزیکدان سرشناس آمریکایی

Joseph Hooton Taylor

۷۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۹ مارچ سال ۱۹۴۱، ژوزف هوتون تیلور – اختر فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر کشف تپ اختر است که به همین خاطر نیز در سال ۱۹۹۳ جایزه نوبل فیزیک به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت