نمایندگان مجلس چه نگاهی به شبکه های اجتماعی دارند

نمایندگان مجلس چه نگاهی به شبکه های اجتماعی دارند

طبق نظرسنجی صورت گرفته از چند نماینده مجلس برخی از آنها تمایل دارند در صورت قانونی شدن استفاده از فیسبوک و رفع فیلتر آن از طریق فیلترینگ هوشمند، در این فضای مجازی عضو شده و فعالیت مثبت داشته باشند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت