آمازون برای طراحی بهترین روبات انبارداری مسابقه برگزار می‌ کند

انبار آمازون

آمازون مدتی است که در کنار نیروی انسانی، از روبات‌های خودکار نیز در تسهیلات انبار و بسته‌بندی خود بهره می‌برد. این روبات‌ها هنوز توانایی اجرای کامل وظایف مورد نیاز را بدون کمک انسانی نداشته و به همین جهت به نظر می‌رسد آمازون در صدد ارتقای آن‌هاست.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت