کلارکسون اخراج شد اما تاپ‌ گیر به کار خود ادامه می‌ دهد

جرمی کلارکسون

اگر جزو طرفداران کلارکسون، مجری معروف برنامه‌ی تاپ‌گیر هستید، باید بدانید که تولیدکننده‌ی این برنامه تصمیم قطعی خود را گرفته و وی را اخراج کرده است. اما برنامه‌ی تاپ‌گیر که کلارکسون بیشترین دلیل محبوبیت آن است بدون وی به کار خود ادامه خواهد داد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت