فیسبوک و برخی از ضررهایش بر زندگی شما

فیسبوک و برخی از ضررهایش بر زندگی شما

در این که شبکه‌های اجتماعی دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند شکی نیست. مزایای این شبکه‌ها کاملا واضح و غیر قابل کتمان است ولی در یک نگاه منصفانه باید اذعان کرد که در صورت عدم مواجهه درست، این شبکه‌ها اثرات تخریبی نیز بر روحیه افراد می‌گذارند. در ادامه برخی از ضررهای شبکه اجتماعی فیسبوک را با هم مرور می‌کنیم.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت