کاوشگر کنجکاوی شواهدی از وجود نیترات در مریخ کشف کرد

مریخ نورد کنجکاوی

مریخ‌نورد «کنجکاوی»، هنوز برای یافتن نشانه‌هایی از حیات در سیاره مریخ درحال کنجکاوی است. این روبات جستجو‌گر به تازگی شواهدی از وجود نیترات (ترکیبات نیتروژن) که از جمله مواد ضروری و اصلی حیات است در سه محل نزدیک به ایستگاه فرود خود کشف کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت