۵ فروردین: سالگرد مرگ نهمیا گرو زیست شناس سرشناس انگلیسی

 نهمیا گرو

۲۵ مارچ سال۱۷۱۲ میلادی درست ۳۰۳ سال پیش در چنین روزی نهمیا گرو زیست شناس معروف انگلیسی دیده از جهان فروبست. از این دانشمند بزرگ به عنوان پدر علم کالبدشناسی گیاهان یاد می‌شود که تحقیقات بسیاری در خصوص ساختار داخلی گیاهان انجام داده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت