سه موردی که باید پیش از اعتراض به هم تیمی خود در نظر داشته باشیم

سه موردی که باید پیش از اعتراض به هم تیمی خود در نظر داشته باشیم

مشکلات ایجاد شده در بسیاری از کارهای گروهی و استارت‌آپ‌ها نه به دلیل حضور افراد با خصوصیات اخلاقی متفاوت، بلکه به دلیل فرآیند نامناسبی است که برای پیشبرد کار در نظر گرفته می‌شود. در ادامه به تشریح سه نکته‌ای می‌پردازیم که باید پیش از اعتراض به هم تیمی خود در نظر داشته باشیم.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت