همگام با پیشروان: تا چه اندازه به خواب خود اهمیت می دهیم؟

همگام با پیشروان: تا چه اندازه به خواب خود اهمیت می دهیم؟

خوابیدن از گذشته‌‌های دور همواره یکی از پرسش‌‌های مهم ذهن بشر بوده است. حتی امروزه نیز بخش قابل توجهی از مطالعات پزشکی در حوزه‌‌ی روان و اعصاب به آن اختصاص داده شده است. برخلاف تصور عام که خوابیدن تنها استراحت بدن است در حقیقت خوابیدن یکی از فعال ترین عملکردهای بدن است که نیاز به آن به اندازه‌‌ی نیاز به غذا ضروری است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت