تماشا کنید: حمایت از کلارکسون با رژه‌ تانک جلوی ساختمان سازندگان

تماشا کنید: حمایت از کلارکسون با رژه‌ تانک جلوی ساختمان سازندگان

اگرچه شنیده‌ها حکایت از بازگشت جرمی کلارکسون به تاپ‌گیر دارند، اما همچنان حمایت‌ها از این چهره‌ی محبوب همچنان ادامه دارد. طرفداران این مجری محبوب در آخرین اقدام خود با استفاده از یک دستگاه تانک جلوی ساختمان بی بی سی حاضر شده و درخواست خود را که توسط یک میلیون نفر امضا شده، در اختیار سازندگاه برنامه‌ی تاپ‌گیر قرار دادند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت