دانشمندان روش جدیدی برای کنترل نور به منظور انتقال داده‌ در نسل بعدی رایانه‌ ها یافتند

دانشمندان روش جدیدی برای کنترل نور به منظور انتقال داده‌ در نسل بعدی رایانه‌ ها یافتند

محققان دانشگاه اِل پاسو تگزاس و دانشگاه مرکزی فلوریدا یک رابط برای انتقال نور با ساختار ۶ ضلعی همچون ساختار شانه عسل ایجاد کرده‌اند که قادر است پرتو نور را بدون از بین بردن تراکم و قدرت آن انتقال دهند. دانشمندان امیدوارند بتوانند از این روش در نسل بعدی رایانه‌ها برای انتقال داده‌ها استفاده کنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت