ساخت تبلت برای مراکز درمانی ابولا توسط گوگل

ساخت تبلت برای مراکز درمانی ابولا توسط گوگل

جمع‌آوری اطلاعات در مراکز درمانی ابولا شرایطی ویژه‌ و نیاز به دستگاهی دارد که در برابر آلودگی‌ها محافظت شده باشد. در این راستا پزشکان این مراکز از شرکت گوگل درخواست کرده‌اند تا برای جمع‌آوری اطلاعات تبلتی بسازد که امکان انتقال ویروس ابولا توسط این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت