۴ فروردین: سالگرد مرگ سزار میلستین زیست شیمیدان آرژانتینی

سزار میلستین

۱۳ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۴ مارچ سال ۲۰۰۲ میلادی سزار میلستین – زیست شیمی‌دان سرشناس آرژانتینی فوت کرد. شهرت وی بخاطر دستاوردهای علمی‌اش در خصوص سیستم ایمنی بدن انسان و کشف پادتن‌های تک تیره است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت