ایلان ماسک از آینده خودروهای بدون سرنشین می‌گوید

ایلان ماسک

ایلان ماسک موسس و مدیر عامل تسلا همواره بر این مورد باور دارد که روزی جهان را تغییر خواهد داد و در همین راستا ایده‌ها و نگرش‌های خود را از آینده تفسیر می‌کند. به عقیده‌ی وی روزی خودروها بازنشسته می‌شوند و جای خود را به روبات‌های اتومبیل‌ می‌دهند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت