۳ فروردین: زادروز هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی

 هرمان اشتودینگر

۱۳۴ سال پیش در چنین روزی هرمان اشتودینگر شیمیدان سرشناس آلمانی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر تشریح درشت مولکول‌ها یا ماکرومولکول‌ها و مشخص کردن پولیمرهاست که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل سال ۱۹۵۳ به وی تعلق گرفت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت