مدیرعامل دیزنی، ساعتی پیش از اعلام خرید پیکسار، از بازگشت سرطان جابز مطلع شد

مدیرعامل دیزنی، ساعتی پیش از اعلام خرید پیکسار، از بازگشت سرطان جابز مطلع شد

انتشار کتاب جدیدی در مورد زندگی کاری استیو جابز دستمایه‌ی انتشار اخبار جدیدی در خصوص اتفاقات زندگی وی شده است. براساس اطلاعات ارائه شده در کتاب Becoming Steve Jobs، یک ساعت پیش از آنکه خرید پیکسار توسط دیزنی بصورت رسمی اعلام شود، باب ایجر – مدیرعامل دیزنی از بازگشت سرطان استیو جابز مطلع می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت