۲ فروردین: تولد رابرت میلیکان فیزکدان سرشناس آمریکایی

رابرت میلیکان

۱۴۷ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۲ مارچ سال ۱۸۶۸ دکتر رابرت میلیکان فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی بخاطر کار بر روی اثر فتوالکتریک است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۲۳ به ایشان تعلق گرفت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت