۱ فروردین: زادروز ژان باپتیست ژوزف فوریه فیزیکدان و ریاضیدان سرشناس فرانسوی

ژان باپتیست

۲۴۷ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۱ مارچ سال ۱۷۶۸ ژآن باپتیست ژوزف فوریه فیزیکدان و ریاضیدان سرشناس فرانسوی متولد شد. شهرت این دانشمندِ بزرگ بخاطر ارائه سری فوریه در ریاضیات و کاربرد آنها در مسئله انتقال حرارت و ارتعاشات است. همچنین از وی به عنوان کاشفِ اثر گلخانه‌ای نیز یاد می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت