پیتر چو از مدیرعاملی اچ‌تی‌سی کنار گذاشته شد، چر ونگ جایگزین شد

 چر ونگ  / پیتر چو

پیتر چو، یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل اچ‌تی‌سی کنار گذاشته شد و جای خود را به دیگر بنیان‌گذار این کمپانی تایوانی، چِر ونگ داد. چِر ونگ رئیس هیئت مدیره‌ی اچ‌تی‌سی نیز بوده است. 

دنیای فناوری – زومیت – زومیت