کورتانا با بسیاری از اپلیکیشن های ویندوز ادغام می شود

کورتانا با بسیاری از اپلیکیشن های ویندوز ادغام می شود

مایکروسافت با تمام قوا بر روی ویندوز ۱۰ کار می‌کند و در حال بهینه‌سازی بسیاری از قابلیت‌های آن است. یکی از این قابلیت‌ها دستیار صوتی کورتانا است که از ظاهری زیبا برخوردار بوده و ویژگی‌های جدیدی و کاربردی را به کاربران ارائه می‌کند.کورتانا اخیرا قادر به تشخیصصدای کاربر شد و حالا ویژگی ادغام کردن آن با بسیاری از اپلیکیشن‌های غیرمایکروسافتی نیز فراهم شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت