۲۹ اسفند: سالگرد مرگ پولیکارپ کوش فیزیکدان سرشناس آلمانی آمریکایی

 پولیکارپ کوش

۲۲ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۰ مارچ سال ۱۹۹۳ پولیکارپ کوش فیزیکدان سرشناس آلمانی آمریکایی دیده از جهان فروبست. شهرت این فیزیکدان، بخاطر محاسبه‌ی دقیق گشتاور مغناطیسی الکترون است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۵۵ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت