آموزش Clash of Clans: جاینت بمب (Giant Bomb)

Clash of Clans

 در ادامه معرفی تله‌های بازی Clash of Clans دربخش ویکی زوم زومجی، بعد از بمب و اسپرینگ‌ترپ، نوبت به یکی از قوی‌ترین و بهترین تله‌های بازی یعنی جاینت بمب می‌رسد. تله‌ای که اگر درست و با فکر جای‌گذاری شود، می‌تواند مانند یک سازه دفاعی از روستای شما دفاع کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت