آشیانه‌ پرستو، قلعه‌ ای برفراز صخره‌ ها

آشیانه‌ی پرستو، قلعه‌ای باشکوه که برفراز صخره‌ها ساخته شده است

اوکراین کشوری است که این روزها اوضاع آشفته‌ای دارد. احتمالاً شما نیز اخبار مرتبط با مسائل داخلی آن را از خبرگزاری‌های مختلف شنیده‌اید. اما صرفنظر از اوضاع و احوال آشفته‌ی این روزها، این کشور مناظر و بناهای باشکوهی دارد که برای گردشگران جالب توجه و سرگرم کننده است. یکی از این بناها، قلعه‌ای است تزئینی که برفراز صخره‌ای رو به دریای سیاه، ساخته شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت