تمامی خطوط تلفن PCM در کشور جمع‌ آوری می‌ شود

تمامی خطوط تلفن PCM در کشور جمع‌ آوری می‌ شود

به گفته مدیرعامل شرکت مخابرت استان تهران، واگذاری تلفن ثابت در این شهر و البرز به روز شده و تنها ۱۰ هزار فیش تلفن بیش از یک ماه است که در نوبت اتصال قرار دارد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت