کورتانا به همراه قابلیت‌های جدید در بیلد ۱۰۰۳۶ از ویندوز ۱۰ ارائه می‌شود

کورتانا به همراه قابلیت‌های جدید در بیلد 10036 از ویندوز 10 ارائه می‌شود

مایکروسافت در طول چند ماه اخیر قابلیت‌های جدیدی را به ویندوز ۱۰ اضافه کرده است. کورتانا هم جزو این قابلیت‌ها بوده و در بیلد ۱۰۰۳۶ از ویندوز ۱۰ شامل تغییرات بهینه‌ای شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت