تماشا کنید: سوختگیری بمب‌ افکن B-2 و بازگشت به حالت رادارگریزی

تماشا کنید: سوختگیری بمب‌ افکن B-2 و بازگشت به حالت رادارگریزی

بهره‌گیری از بدنه‌‌ای صاف و بدون پستی و بلندی، اولین قدم در مسیر طراحی و تولید هواپیماهای ضد رادار است. یکی از این هواپیماها، بمب‌افکن B-2 است. انجام ماموریت‌های نظامی، لزوم سوخت‌گیری در آسمان را اجتناب ناپذیر می‌کند، از این‌رو دیدن ساز و کار سوخت‌گیری B-2 در آسمان و نحوه‌ی بازگشت به حالت رادارگریزی جالب توجه خواهد بود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت