تماشا کنید: استفاده از پنل‌های شیشه‌ای ضد گلوله در سریع‌ترین خودروی جهان

تماشا کنید: استفاده از پنل‌های شیشه‌ای ضد گلوله در سریع‌ترین خودروی جهان

برای ساخت خودروی که قادر است رکورد سرعت را بشکند، علاوه بر طراحی و تولید یک پیشرانه‌ی قدرتمند و همچنین شاسی سبک، باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر گرفت تا امنیت راننده در حد استاندارد حفظ شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت