استیوجابز پیشنهاد اهدای عضو از تیم‌کوک را رد کرده بود

استیوجابز پیشنهاد اهدای عضو از تیم‌کوک را رد کرده بود

اخیرا کتاب بیوگرافی جدید استیو جابز به نام «Becoming Steve Jobs» اطلاعات جالبی از زندگی‌نامه و اهداف استیوجابز منتشر کرده است. در این کتاب آمده که تیم‌کوک پیشنهاد اهدای عضو را به استیو جابز داده است. نکته‌ی جالب توجه دیگر علاقه‌ی استیوجابز نسبت به تصاحب کمپانی یاهو بوده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت