استفاده از درختان و کاهش آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی

استفاده از درختان در راستای کاهش آلودگی صوتی

از دیرباز نقش گیاهان و به ویژه درختان در کاهش آلودگی هوا به اثبات رسیده است. هر چند این تنها ویژگی منحصربفرد این مخلوقات شگفت‌انگیز خداوند نیست. اکنون معماری ایتالیایی با بکارگیری۱۵۰  اصله درخت، سعی کرده تا حد ممکن از آلودگی‌های صوتی و زیستی موجود در مناطق شهری بکاهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت