۲۲ اسفند: تولد جان هاسبروک ون ولک فیزیکدان سرشناس آمریکایی

 جان هاسبروک ون

۱۱۶ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۳ مارچ سال ۱۸۹۹ میلادی جان هاسبروک ون ولک – فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر دستاوردهای بنیادی در درک رفتار الکترون‌ها در جامدات مغناطیسی است که به همین خاطر نیز جایزه‌ی نوبل فیزیک سال ۱۹۷۷ به ایشان تعلق گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت