تماشا کنید: آزمایش قدرتمندترین بوستر راکت توسط ناسا

تماشا کنید: آزمایش قدرتمندترین بوستر راکت توسط ناسا

ناسا امروز در ایالت یوتا جدیدترین سیستم SLS خود را مورد آزمایش قرار داد که موفقیت آمیز بود. آزمایش دوم اوایل سال ۲۰۱۶ انجام خواهد شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت