با روش جدید جراحی زیبایی، چشمان قهوه‌ای خود را برای همیشه آبی کنید

با روش جدید جراحی زیبایی، چشمان قهوه‌ای خود را برای همیشه آبی کنید

روش درمانی جدیدی در آمریکای جنوبی توسعه یافته که می‌تواند رنگ قهوه‌ای چشم‌ها را به آبی تغییر دهد، اگرچه این روش هنوز تاییدیه‌ی جهانی را دریافت نکرده، اما می‌تواند به عمل‌های جراحی زیبایی آینده شکل جدیدی بدهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت