۲۱ اسفند: تولد رئونا ایزاکی فیزیکدان سرشناس ژاپنی

رئونا ایزاکی

۹۰ سال پیش در چنین روزی یعنی ۱۲ مارچ سال ۱۹۲۵ رئونا ایزاکی مشهور به لئو ایزاکی فیزیکدان سرشناس ژاپنی متولد شد. شهرت وی بخاطر کشف پدیده‌ی تونل زنی کوانتومی در فیزیک است که به همین خاطر نیز جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۷۳ به ایشان تعلق گرفت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت