همکاری جرمی کلارکسون، مجری Top Gear با این برنامه به حالت تعلیق درآمد

 جرمی کلارکسون

جرمی کلارکسون، مجری محبوب برنامه‌‌ی هفتگی تاپ‌گیر است که بخش بزرگی از محبوبیت این برنامه نیز به‌دلیل حضور و اجرای جالب توجه وی به وجود آمده است. کلارکسون همیشه با عبور از خط قرمزها، هدف انتقادات و حتی دریافت اخطارها قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد همکاری کلارکسون با مجموعه‌ی تاپ‌گیر به پایان راه رسیده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت