مسابقۀ «تجربه‌های آپی»: حلقه‌ای از زنجیره‌ی شادی شویم

مسابقۀ «تجربه‌های آپی»: حلقه‌ای از زنجیره‌ی شادی شویم

تا حالا اتفاق افتاده که در شهر از رفتار عصبی بعضی راننده‌ها کلافه شوید؟ اینجور ناراحتی‌ها خیلی سریع از ماشینی به ماشین دیگر پخش می‌شوند و در کمتر از چند ثانیه همه را درگیر می‌کنند. خیلی وقت‌ها ما خودمان هم بخشی از این کلافگی و ناراحتی شدیم و موج نگرانی‌ها را همینطور به آدم‌های اطراف‌مان کوبیدیم و با شدت و قدرت بیشتر منتقل‌اش کردیم. شرکت آسان پرداخت فرصتی را فراهم کرده که از شلوغی‌ها فاصله بگیرید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت